بررسی کننده لینک ها

از این صفحه می توانید برای بررسی اینکه که هنوز چندین لینک دانلود فعال هستند یا خیر استفاده کنید. تا 200 لینک را در زیر وارد کنید ، هر لینک را در یک خط نوشته و بر روی "بررسی فایلها" کلیک کنید